ערעור על החלטות הביטוח הלאומי

אם הביטוח הלאומי דחה את תביעתך, אתה רשאי לפנות לוועדת התביעות של הביטוח הלאומי או לפנות לבית הדין לעבודה.