איך מגישים תביעה?


תביעה לדמי תאונה צריך להגיש בתוך 90 יום מיום התאונה.

איזה מסמכים צריך להגיש?

  1. תביעה לדמי תאונה
  2. מסמכים רפואיים בקשר לתאונה ולטיפול הרפואי, כמו: דוח מד"א, דוח חדר מיון, סיכום מחלה מבית חולים או כל מסמך אחר המעיד על הנזק הרפואי שנגרם לך כתוצאה מהתאונה.
  3. תעודה רפואית ראשונה לנפגע בתאונה (נספח א' בתביעה) - עליך לפנות לרופא המטפל עם חלק זה בטופס התביעה, כדי שימלא את כל הפרטים בתעודה ויחתום עליה.
  4. עובד שכיר - המעסיק שלך צריך למלא בתביעה את החלק המיועד לו שכולל: אישור על תקופת ההיעדרות שלך מהעבודה עקב התאונה, אישור על מספר ימי המחלה שנותרו לזכותך עד למועד התאונה, ואישור על שכר עבודתך.

איך שולחים את המסמכים?

את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באופן הבא: