סכום דמי תאונה


סכום דמי תאונה לעובד שכיר או לעובד עצמאי

אם ביום התאונה היית עובד שכיר או עובד עצמאי, תהיה זכאי לתשלום בשיעור 75% מהשכר שלך, ובהתאם למספר ימי הזכאות לתשלום.

איך מחשבים את דמי התאונה?

סכום דמי תאונה ליום מחושב כך: 75% מהשכר שלך בשלושת החודשים המלאים שקדמו ליום התאונה, לחלק ב-90.
מקסימום דמי תאונה ליום : 1,141.13 ש"ח

לידיעתך, שיעור דמי התאונה זהה לשיעור דמי הפגיעה המשולמים למי שנפגע בעבודה.

סכום דמי תאונה  למי שאינו עובד

אם ביום התאונה לא היית עובד שכיר או עובד עצמאי, תהיה זכאי לתשלום בסך 76.08 ש"ח ש"ח ליום, בהתאם למספר ימי הזכאות לתשלום.


סכום הקצבה החל ב- 01.01.2022