כמה ימים אפשר לקבל דמי תאונה?


​דמי התאונה משולמים בהתאם למספר הימים שבהם איבדת את כושרך לתפקד, לאישורים הרפואיים שהגשת ולהחלטת הביטוח הלאומי.

דמי התאונה ישולמו לך לכל היותר למשך 90 יום רצופים, החל מהיום שלמחרת יום התאונה. אם היכולת שלך לתפקד נפגעה למשך יותר מ-90 יום, עליך לבדוק את זכאותך לקצבת נכות כללית.

היום שבו תתחיל לקבל את דמי התאונה נקבע בהתאם לעיסוקך:
  • עובד שכיר או עובד עצמאי - יתחיל לקבל תשלום מהיום השלישי שלאחר יום התאונה. עבור שני הימים הראשונים שלאחר יום התאונה תוכל לקבל תשלום רק אם איבדת את כושרך לתפקד לתקופה של 12 ימים לפחות, מלבד יום התאונה עצמו.
  • אם אינך עובד - תתחיל לקבל תשלום מהיום ה-15 שלאחר יום התאונה. עבור 14 הימים הראשונים שלאחר יום התאונה לא ישולמו לך דמי תאונה.
אם נפגעת בחוץ לארץ, תוכל להיות זכאי לתשלום רק מיום חזרתך לישראל.

שים לב, דמי תאונה לא משולמים עבור יותר מ-90 יום בשנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר).