אופן הגשת הבקשה


על הזוכה בדמי מזונות לפנות למחלקת מזונות בסניף הקרוב למקום המגורים, כדי למלא טופס בקשה לתשלום על-פי חוק המזונות. 

יש לצרף אל התביעה את המסמכים האלה:

  • תעודה מזהה.
  • שני עותקים מפסק הדין (וכל פסק דין או הסכם גירושין שפסק הדין מסתמך עליו) חתומים ומאושרים בידי בית הדין או בית המשפט. 
  • אם את אישה עובדת - שלושה תלושי משכורת אחרונים. אישה שיש לה הכנסות שלא מעבודה - אישורים על ההכנסות.
  • אם פתחת תיק בהוצאה לפועל בעניין פסק הדין שהגשת למוסד - אישורים מההוצאה לפועל על סגירת התיק.
  • ילד שפסק דין למזונות ניתן לזכותו ואינו בהחזקתה של אמו - צו אפוטרופוס, או פסק דין שבו האפוטרופוס הוא התובע מזונות בעבור הילד.
  • תדפיס מחשבון עו"ש בבנק וכן אישור מהבנק על גובה החסכונות ו/או הפיקדונות.

חשוב: עלייך להמציא פרטים גם על החייב (מספר תעודת הזהות שלו, כתובתו, מספר הטלפון שלו ומקום עבודתו).

הביטוח הלאומי ישלח לך הודעה על אישור הבקשה או דחייתה בתוך 30 ימים מיום שהגשת את הבקשה. במקרים שפסק הדין אינו בשפה העברית, הביטוח הלאומי ישלח אותו לתרגום, וההודעה על אישור הבקשה או דחייתה תישלח אלייך בתוך 30 ימים מקבלת התרגום.