אישה היוצאת לחוץ לארץ


אישה שיצאה לחו"ל

אישה שיצאה לחו"ל תמשיך לקבל את הקצבה בזמן שהיא שוהה בחו"ל, ובתנאי שיצאה לחו"ל 3 פעמים לכל היותר במהלך אותה השנה (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר באותה שנה), ומספר הימים ששהתה בחו"ל במהלך אותה השנה אינם עולים על 72 ימים.

  • יציאה לחו"ל בגלל אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (בן זוג, הורים, ילדים, אח, אחות) למשך 3 שבועות לכל היותר, לא תיחשב במניין היציאות לחו"ל באותה השנה (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר באותה שנה).
  • יציאה וכניסה באותו יום או עד ליום שלמחרת במעבר גבול יבשתי (מעבר טאבה, גשרי הירדן), לא תיחשב במניין היציאות לחו"ל באותה השנה (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר באותה שנה).
  • מי שיצאה לחו"ל לצורך קבלת טיפול רפואי שאין אפשרות לקבלו בארץ, או מי שנלותה לבן משפחה חולה לצורך קבלת טיפול רפואי, וקיבלה אישור ליציאה על-ידי משרד הבריאות - תמשיך לקבל את הקצבה בזמן שהיא שוהה בחו"ל עד 6 חודשים לכל היותר. 
  • יציאה מטעם המעסיק - תיבדק על ידי פקיד התביעות. יש להמציא אישורים מהמעסיק על היציאה לחו"ל מטעמו ועל קבלת החזר הוצאות עבור הנסיעה.