טיפ בנושא מזונות


חשוב שתמציאי לביטוח הלאומי מידע מלא בנוגע לחייב, כדי שנוכל לגבות ממנו את מלוא סכום דמי המזונות, כפי שנקבעו בפסק הדין.

גבייה של מלוא הסכום שנקבע בפסק הדין תאפשר לביטוח הלאומי לשלם לך את ההפרש שבין התשלום ששולם לך על-פי התקנות ובין הסכום שנקבע בפסק הדין.