תוספת השלמת הכנסה


את עשויה להיות זכאית להשלמת הכנסה, אם בפסק הדין נקבעו דמי מזונות בסכום שהוא נמוך מהסכום המגיע לך על-פי התקנות, ואת מקבלת את דמי המזונות על פי הסכום שנקבע בפסק הדין. במקרה זה עלייך לפנות למחלקת הבטחת הכנסה בסניף הקרוב למקום מגורייך כדי לברר את זכאותך.