תשלום הפרשים לאישה


אם בפסק הדין נקבעו דמי מזונות בסכום הגבוה מהסכום המגיע לך על-פי התקנות, ואת מקבלת את דמי המזונות על-פי הסכום שנקבע בתקנות, תהיי זכאית להפרשים רק אחרי שהביטוח הלאומי יגבה מהחייב את הסכומים שנקבעו בפסק הדין.

במקרים שהביטוח הלאומי לא הצליח לגבות בעבורך את ההפרשים, תהיי רשאית לגבות את ההפרשים מהחייב בכוחות עצמך. לשם כך עלייך לקבל אישור לגביית הפרשים, מפקיד התביעות במחלקת מזונות בסניף.