צור קשר


לבירור פרטים נוספים אפשר לפנות אלינו בערוצים האלה:

בקשות לקבלת מידע בנושא חדלות פירעון של יחיד יש לשלוח למייל pasharclali@nioi.gov.il

בנושא הבקשה במייל יש לציין את פרטי החייב, שם ומספר זהות, וסוג ההודעה.