תנאי הזכאות לגמלה


עובד וקופת גמל עשויים להיות זכאים לגמלה אם נגד מעסיקו של העובד ניתן צו פירוק קבוע או צו לפשיטת רגל או צו לפתיחת הליכים. מעסיק - עוסק פרטי (יחיד), חברה, שותפות או אגודה שיתופית.

בתביעות שהוגשו לפני יום 15.9.19, נדרש אישור של בעל התפקיד שמונה בהליך.

מי עשוי להיות זכאי לגמלה?

  • עובד שכיר.
  • חבר במושב שיתופי או בקיבוץ במשך 7 שנים לפחות, וכן חבר באגודה שיתופית שהוא קיבוץ מתחדש, אם עבד במפעל האגודה או מטעמה.
  • עובד זר ועובד הרשות הפלסטינית או יהודה ושומרון.
  • שאירים של עובד שכיר שנפטר, והיה זכאי לגמלה.
  • קופת גמל.

מי לא זכאי לגמלה?

  • עובד עצמאי     
  • בעל מניות בחברת מעטים (חברה שבשליטת 5 בני אדם לכל היותר).
  • עובד זר ועובד הרשות הפלסטינית ויהודה ושומרון - שאין להם אשרת שהייה בתוקף.