תנאי הזכאות לגמלה


עובד עשוי להיות זכאי לגמלה אם נגד מעסיקו ניתן צו פירוק קבוע או צו לפשיטת רגל או צו לפתיחת הליכים. 

מעסיק יכול להיות עוסק פרטי (יחיד), חברה, שותפות או אגודה שיתופית.

הגמלה כוללת תשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורים שמעסיקו חייב לו, וכן תשלום חוב לקופת גמל.

מי זכאי לגמלה?

  • עובד שכיר שנגד מעסיקו ניתן צו פירוק קבוע/ צו לפשיטת רגל/ צו לפתיחת הליכים.
  • חבר במושב שיתופי או בקיבוץ במשך 7 שנים לפחות, וכן חבר באגודה שיתופית שהוא קיבוץ מתחדש, אם עבד במפעל האגודה או מטעמה.
  • עובד זר ועובד הרשות הפלסטינית או יהודה ושומרון - השוהים בארץ כחוק.
  • שאירים של עובד שכיר שנפטר, והיה זכאי לגמלה.

מי לא זכאי לגמלה?

  • עובד עצמאי     
  • בעל שליטה בחברת מעטים
  • עובד זר ועובד הרשות הפלסטינית או יהודה ושומרון - השוהים בארץ  שלא כחוק.