תנאי זכאות

המענק משולם לחיילים משוחררים משירות סדיר (גם אם לא השלימו את כל תקופת השירות) ולמי שסיימו שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי של 24 חודשים - ועבדו במשך 6 חודשים מלאים בעבודה נדרשת.

מי שהפסיקה את השירות הלאומי עקב נישואים - תוכל להיות זכאית למענק בתנאי שהשלימה 6 חודשי שירות לפחות, ונישאה תוך 30 ימים מיום הפסקת השירות.


המענק ישולם לך אם אתה עונה על שלושת התנאים האלה:
  1. עבדת בעבודה שהוכרה כעבודה נדרשת.
  2. עבדת את תקופת העבודה המזכה במענק.
  3. אתה זכאי לדמי אבטלה - מי שעובד בעבודה נדרשת בשנה הראשונה לשחרור, לא צריך לענות על תנאי זה.