תנאי זכאות

המענק ישולם לך אם אתה עונה על שלושת התנאים האלה:
  • עבדת בעבודה שהוכרה כעבודה נדרשת לעניין תשלום המענק.  
  • עבדת מינימום תקופת עבודה.
  • אתה זכאי לדמי אבטלה.