מס' חוזר:
1202
שם מינהל:
גמלאות
שם אגף:
משפחה
תאריך פרסום:
07/02/2011
 
חוזר 1202 קיזוז חוב של חייב מזונות מקצבת נכות, עידוד, קח"ן