מס' חוזר:
1210
שם מינהל:
גמלאות
שם אגף:
משפחה
תאריך פרסום:
30/09/2013
 
חוזר 1210 טיפול בבקשת זוכה המתגוררת עם חייב המזונות