מס' חוזר:
נכות: 1819; כספים: 2113
שם מינהל:
גמלאות+כספים
שם אגף:
גמלאות נכות; כספים ובקרה
מאשר:
לימור לוריא; מוטי עמרן
תפקיד:
מנהלת אגף גמלאות נכות; מנהל אגף ארגון וסניפים
תאריך פרסום:
01/09/2008
 
1.9.08: עדכון תעריפים עבור אבחונים פסיכולוגיים באמצעות גופים שנבחרו במכרז

כללי
כידוע תעריפי השירותים הפסיכולוגים מתעדכנים מפעם לפעם ע"י הממונה על השכר במשרד האוצר .

החל מתאריך 1.9.08 יבוצעו תשלומים עבור האבחונים הפסיכולוגיים באמצעות הגופים שנבחרו במכרז לפי התעריפים החדשים המפורטים בחוזר זה.

לתשומת לב : עבור אבחון שנערך לפני 31.8.08 יש לשלם עפ"י התעריף הישן.

לצורך ביצוע תשלומי ההפרשים יישלחו רשימות לגופים המבצעים את האבחונים, אשר יתבקשו לשלוח אלינו חשבוניות עם סכום ההפרשים.

 להלן פרוט טבלת התעריפים:

הגוף

סניפים

תעריף

החל  מ-1.9.08

 

המרכז לאבחון ושיקום מקצועי ע"ש מרי רוזן

מס' ספק

580000271

הרצליה,
כפר-סבא,  רמת-גן,

בני ברק

1,578 ₪

אין צורך במע"מ מדובר במלכ"ר

מכון שלם

מס' ספק

512130741

ראשון לציון, רמלה, חולון,  אשדוד, אשקלון.

1,461 ₪

+ מע"מ ( 16.5% )

סכום כולל מע"מ 1,702 ₪

 

חוף הגליל

(מס' ספק )

580039097

נהריה, קריות, עפולה, טבריה, כרמיאל, נצרת

1,753 ₪

אין צורך במע"מ

מדובר במלכ"ר

הקרן למפעלי שיקום

( מס' ספק )

590000931

חדרה,3106

נתניה,2109

 

 

 

 

 

 

 

1,397 ₪

אין צורך במע"מ

מדובר במלכ"ר

באר שבע

ירושלים

חיפה

תל אביב

רחובות

 

פתח תקוה

4. תשלום עבור הגוף המאבחן ע"י תחום כספים ובקרה

הגוף המאבחן ישלח אחת לחודש חשבונית, בה יפורטו שמות כל המאובחנים ומספר תעודת זהות. פקיד התביעות יאשר בחתימה וחותמת על גבי החשבונית, כי אכן בוצעו האבחונים, כמפורט בחשבונית ויעביר לתחום כספים ובקרה לתשלום.

על פקיד הכספים ובקרה לבדוק:

סה"כ סכום החשבונית תואם למספר הנבדקים בהתאם לתעריף שנקבע.
התשלום יבוצע באמצעות זיכוי בנק לגוף המאבחן תוך  60-90 יום, כמוסכם בהסכם שנערך אתם.