שם מינהל:

​גמלאות
לוגיסטיקה

שם אגף:

​שירות לקוחות
בינוי ונכסים

תאריך פרסום:
18/05/2011
 
היתר לקבלת תו נגישות למוסדות הביטוח הלאומי