מס' חוזר:
147/2010
1410
שם מינהל:
גמלאות
שם אגף:
הבטחת הכנסה, מזונות
מאשר:
אורנה ורקוביצקי
תפקיד:
מנהלת אגף הבטחת הכנסה וס/סמנכ"ל גמלאות
תאריך פרסום:
11/07/2010
 
11.07.2010
דמי מזונות שנפסקו למי שהינה נפרדת ואינם ממומשיםדמי מזונות תיקון חקיקה.pdf