מס' חוזר:

152/10
1411

 

שם מינהל:
גמלאות
שם אגף:
הבטחת הכנסה
מאשר:
אורנה ורקוביצקי
תפקיד:
מנהלת אגף הבטחת הכנסה וס/סמנכ"ל גמלאות
תאריך פרסום:
26/07/2010
 
26.07.2010