מס' חוזר:

13/2010
1404
1459

שם מינהל:
גמלאות
שם אגף:
הבטחת הכנסה, זו"ש
מאשר:
אורנה ורקוביצקי
תפקיד:
מנהלת אגף הבטחת הכנסה וס/סמנכ"ל גמלאות
תאריך פרסום:
10/01/2010
 
10.01.2010