מס' חוזר:
16/2010
1405
1460
1191
שם מינהל:
גמלאות
שם אגף:
הבטחת הכנסה, זו"ש, מזונות
מאשר:
אורנה ורקוביצקי
תפקיד:
מנהלת אגף הבטחת הכנסה וס/סמנכ"ל גמלאות
תאריך פרסום:
13/01/2010
 
13.01.2010