מס' חוזר:
1347
שם מינהל:
מינהל הגמלאות
שם אגף:
אגף נפגעי פעולות איבה
מאשר:
אסנת כהן
תפקיד:
מנהלת אגף א'
תאריך פרסום:
01/12/2009
 
1.12.2009: כפל גמלה איבה וסיעוד