מס' חוזר:
1348
שם מינהל:
מינהל הגמלאות
שם אגף:
אגף נפגעי פעולות איבה
מאשר:
אסנת כהן
תפקיד:
מנהלת אגף א'
תאריך פרסום:
10/01/2010
 
10.1.2010: כפל גמלה איבה ונכות כללית