מס' חוזר:
1339
שם מינהל:
מינהל הגמלאות
שם אגף:
אגף נפגעי פעולות איבה
מאשר:
אסנת כהן
תפקיד:
מנהלת אגף א'
תאריך פרסום:
28/01/2009
 
28.1.2009: יתומים משני הורים בעקבות פיגוע איבה