מס' חוזר:
1352
שם מינהל:
מינהל הגמלאות
שם אגף:
אגף נפגעי פעולות איבה
מאשר:
אסנת כהן
תפקיד:
מנהלת אגף נפגעי פעולות איבה
תאריך פרסום:
15/02/2010
 
15.2.2010: אלמנה שנישאה