מס' חוזר:
כללי: 72/2010, איבה - 1350
שם מינהל:
מינהל הגמלאות
שם אגף:
אגף נפגעי פעולות איבה
מאשר:
אסנת כהן
תפקיד:
מנהלת אגף נפגעי איבה
תאריך פרסום:
13/04/2010
 
13.4.2010: יום הזיכרון - היעדרות מהעבודה