החזר הוצאות לרכישה ולהתקנה של אבזרים ברכב פרטי

המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם למוגבל בניידות החזר הוצאות עבור רכישת אבזרים והתקנתם ברכב פרטי.