הלוואה לרכישה ולהתקנה של אבזרים ברכב לאבזרים מיוחדים

המוסד לביטוח לאומי רשאי לתת הלוואה לרכישת אבזרים ולהתקנתם ברכב לאבזרים מיוחדים.