הלוואה מקרן הלוואות לקונה רכב חדש

א. לזכאים לרכב לאבזרים מיוחדים


המוסד לביטוח לאומי רשאי לתת למוגבל בניידות הזכאי לרכוש רכב לאבזרים מיוחדים, הלוואה מקרן הלוואות לקניית רכב, וזאת נוסף על הלוואה עומדת למימון המיסים. הזכאות היא לבעלי רשיון נהיגה ולחסרי רשיון נהיגה.

 

ב. לזכאים לרכב פרטי

וועדה לגודל רכב קבעה כי יש עילה לרכב אביזרים מיוחדים והמוגבל בניידות בחר ברכב פרטי במעמד הוועדה