הלוואה מקרן הלוואות לקונה רכב חדש

א. לזכאים לרכב לאבזרים מיוחדים


המוסד לביטוח לאומי רשאי לתת למוגבל בניידות הזכאי לרכוש רכב לאבזרים מיוחדים, הלוואה מקרן הלוואות לקניית רכב, וזאת נוסף על הלוואה עומדת למימון המיסים. הזכאות היא לבעלי רשיון נהיגה ולחסרי רשיון נהיגה.

 

ב. לזכאים לרכב פרטי

המוסד לביטוח לאומי רשאי לתת למוגבל בניידות הזכאי לרכב פרטי, שיש לו ליקויים חמורים והכנסתו מעבודה נמוכה, הלוואה מקרן הלוואות לקניית רכב, וזאת נוסף על הלוואה עומדת למימון המיסים. הזכאות היא לבעלי רשיון נהיגה בלבד.