תגמולים כספיים


תגמול חודשי בשיעור השווה לשכר הממוצע, 10,551 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)
מענק הבראה והנחה במסי ארנונה:  לחסידי אומות העולם ולבני זוגם - דמי הבראה בעד 8 ימים לכל אחד מהם, לפי התעריף לעובד מדינה; הנחה בתשלום מסי ארנונה (עד 66%).