הענקת אבטלה לנער

אם אתה נער בן 15 עד 18 שנים, אינך מבוטח בביטוח אבטלה בגלל גילך, אבל תהיה זכאי להענקת אבטלה, אם אתה משתתף בפרנסת הוריך בשיעור של 20% ויותר, או שאתה בלא הורים.