הטבות כספיות לבעלי דרגת נכות גבוהה, נפגעי עבודה

המוסד לביטוח לאומי יבדוק את זכאותך לקצבה מיוחדת להחזקה אישית, וכן יבדוק זכאותך למענק מיוחד לכיסוי סידורים חד-פעמיים עקב הנכות במקרים האלה:

  • אם דרגת נכותך היא 75% ויותר לצמיתות.
  • אם דרגת נכותך היא 65% עד 74% לצמיתות, ועקב הנכות יש לך קשיי הליכה (יש צורך באישור של רופא הביטוח הלאומי).