תנאי זכאות

לשיקום מקצועי עשוי להיות זכאי מי שוועדה רפואית של הביטוח הלאומי קבעה לו לפחות 10% נכות, והוא עומד בתנאים הבאים: 

  1. עקב השלכות תפקודיות הנובעות מנכותו הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה מתאימה אחרת התואמת את השכלתו, כישוריו ונסיונו התעסוקתי הקודם .
  2. הוא זקוק להכשרה מקצועית כדי להשתלב בעולם העבודה.
  3. הוא מתאים לשיקום מקצועי שבסיומו יוכל להשתלב בעבודה מפרנסת בשוק העבודה החופשי.