גופים הרשאים להפנות מתנדבים לפעולות התנדבות


רשאים להפנות מתנדבים לפעולות התנדבות: משרד ממשלתי, הביטוח הלאומי, רשות מקומית, ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית
וכן כל גוף ציבורי שאושר על ידי שר העבודה.

רשימת הגופים הרשאים להפנות מתנדבים לפעולות התנדבות:

 • אגודה למען שירותי בריאות הציבור - 17/08/2005
 • אגודת החירשים בישראל - 03/11/1980
 • אגודת מתנדבים לצה"ל, ירושלים - 03/01/1985
 • אגודת "קו לרחל" - 21/06/2016
 • איחוד הצלה - 10/03/2010
 • אילן - איגוד ישראלי לילדים נפגעים - 12/05/1999
 • אלון - עמותה למעורבות חברתית - 12/05/2009
 • אלמגור – ארגון נפגעי טרור - 17/08/2005
 • אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש - 21/09/2014 
 • אמונה - תנועת האשה הדתית לאומית - 03/11/1980
 • אקי"ם - אגודה לקימום מפגרים, המרכז - 03/01/1985
 • ארגון בני עקיבא בישראל - ההנהלה הארצית -  23/10/1981 
 • ארגון השומר החדש - /0/03/2020
 • ארגון השומר יו"ש - ארגון השמירה יהודה ושומרון 18/08/2020
 • ארגון לתת - הארגון ההומניטרי הישראלי - 06/07/2015
 • ארגון נשי אגודת ישראל המאוחדת בארץ ישראל - 21/05/1992
 • בית הגלגלים - אגודה לשיקום וסיעוד ילדים נכים - 20/05/2010
 • בני ברית - לשכת הגליל העליונה לישראל מס’ י"ד - 03/11/1980
 • בתי נוער נחשונים - 10/09/2013
 • גיבורים קטנים - 23/10/2022
 • דרור - בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור - חלוץ (ע"ר) - 21/09/2010
 • האגודה להתנדבות בעם - מיום 21/05/1979
 • האגודה לזכויות האזרח בישראל - 26/11/1984
 • האגודה ליוצאים לשאלה  ה.ל.ל - 02014/06/2
 • האגודה למלחמה בסרטן בישראל - מיום 21/05/1979
 • האגודה למען החייל בישראל - 21/05/1979
 • האגודה לקידום מינהלות שכונתיות בירושלים - 11/09/1986
 • הדסה ישראל - 11/02/2003
 • ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל - 18/06/1981
 • החברה למרכזי תרבות וספורט (לנוער ולמבוגרים) בע"מ  (החברה למתנסים) - 18/09/1986
 • המדרשה לערכי תנועה ועבודה - פרויקט שלהב"ת (שירות לאומי בהתנדבות לבנות) - 22/06/1995
 • המועצה לילד החוסה - 17/08/2005
 • המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל - 01/04/2019
 • המחנות העולים - 10/03/2010
 • המרכז הרפואי שערי צדק - 26/01/1984
 • הסתדרות הגמלאים בישראל - המרכז - 12/10/1995
 • הסתדרות הנוער העובד והלומד - 28/05/2008
 • הסתדרות הצופים העברים בישראל - 21/06/1984
 • הסתדרות השומר הצעיר בישראל - 10/03/2010
 • הסתדרות מדיצינית הדסה - 16/11/1988
 • הפורום הציוני - 15/03/1996
 • הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים - 17/09/2009
 • ויצ"ו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות - 03/11/1980
 • זהב"י - זכויות המשפחה ברוכת הילדים - 10/04/1986
 • זק"א - זיהוי ליווי ותמיכה בנפגעי אסון -19/11/2020
 • חברת "שכר מצווה" בע"מ - 05/11/2007
 • יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה - 28/02/2007
 • יד לאחים (פועלי המחנה התורתי בישראל) - 21/05/1979
 • ידידים למען הנוער והחברה - 01/04/2019
 • ידידים - סיוע בדרכים - 16/08/2020
 • יד שרה - אגודה להשאלת מכשירים רפואיים ושיקום החולה - 23/09/1982 
 • יוזמות עתיד - 19/11/2020
 • יסודות לצמיחת דרור - 10/09/2013
 • יעדים לצפון - 17/09/2008
 • כוכבי המדבר - 19/11/2020
 • לאורו נלך - 1/12/2014
 • לב אל לב ישראל - האגודה הארצית למלחמה במחלות הלב - 18/9/1994
 • לב חב"ד - חסד ומרפא והפצת המעיינות - 19/11/2020
 • לקט ישראל משולחן לשולחן - 24/07/2012 
 • מוזיאון ישראל - 17/05/1984
 • מועצה הלאומית למניעת תאונות - 03/11/1980
 • מט"ב-עמותה לשירותי טיפול ורווחה (ע"ר) - 29/3/2017
 • מיח"א - מחנכי ילדים חירשים תל אביב - 21/05/1979
 • מיל"ב - מרכז יום לקשיש בחיפה - 17/08/2005
 • מכבי שירותי בריאות - 03/01/1985
 • מסע - פרויקט לעידוד תכניות ארוכות בישראל לצעירי העם היהודי בע"מ - 13/08/2014
 • מרכז ישראלי לכלבי נחייה לעיוורים -14/06/2020
 • מרכז מעשה -  15/09/2013
 • מרכז רפואי מעייני הישועה - 25/09/2016
 • מתנדבי שומר ישראל - 18/06/1992
 • "ניצן - אגודה לקידום ילדים לקויי למידה, הסתגלות ותפקוד" - 26/03/1992
 • "ניצן - כל גרעין שיקבל אור ומים יוכל לפרוח" - 25/02/2018
 • נכח - נתינה כדרך חיים - 19/11/2020
 • נעמ"ת - תנועת נשים עובדות - 21/05/1979
 • עזר מציון - 08/09/1996
 • עזרא - תנועת הנוער התורני לאומי בארץ ישראל - 19/11/2020
 • עלם – העמותה למען נוער במצבי סיכון ומצוקה - 12/11/2003
 • עם יפה עם אחד - 27/02/1996
 • עמותת "אתגרים" - 18/08/2011
 • עמותת "בדרך להחלמה ע"ר" - 28/12/2016
 • עמותת "גבהים" - 14/06/2020
 • עמותת "הקרן לידידות" ע"ר - 27/08/2017
 • עמותת "חיים" - 28/06/2011
 • עמותת "ידיד לחינוך" - 17/09/2009
 • עמותת "סאנרייז כץ"- 14/06/2020
 • עמותת "פרויקט ידיים" - 10/02/2019
 • עמותת "עזרה" -  28/06/2011
 • עמותת "עלה" - העמותה למען המבוגר ברחובות ע"ר - 22/06/2017
 • עמותת "עמדא" - עמותה לחולי דמנציה וחולי אלצהיימר
 • עמותת "פעמונים" - 18/08/2011 
 • עמותת "אור ירוק"- 13/03/2012
 • עמותת אבי לקידום המפגר - 28/10/1993 
 • עמותת "רחשי לב" - 18/07/2018
 • עמותת "נתיב בטוח אכיפה אזרחית בדרכים" - 11/01/2023
 • עמותת "שר אל" - 12/08/2013
 • עמותת "שיעור אחר" - 12/08/2015
 • עמותת "פוש" -  12/02/2009
 • עמותת "קעליטה" (מספר 580609964) - 10/03/2021
 • עמותת  "קרן שמש" (מספר 513830778) - 10/03/2021
 • עמותת "שמחה לילד" (מספר 580328839) - 14/11/2021
 • עמינדב - אגודה תורנית להתנדבות בשירותי החינוך, הרווחה והבריאות - 18/12/1986
 • ער"ן - אגודה ישראלית לעזרה ראשונה נפשית - 21/05/1979 
 • קש"ת - האגודה למען הקשיש בת"א-יפו - 27/02/1996
 • שילה - האגודה לפיתוח שירותים לזקן בחיפה - 10/01/2001
 • שירותי בריאות כללית -  03/11/1980
 • שלומית - עמותה להפעלת מתנדבים לשירות לאומי - 16/11/1998
 • תיקון מרכז מפגש חינוכי ושינוי חברתי - 12/08/2015 

על פי  סעיף 287 (7) בפרק י"ג לחוק הביטוח הלאומי "תגמולים למתנדבים", אושרו גופים נוספים על ידי שר העבודה:

 • ארגון יע"ל
 • הוועד הכללי לקהילת התימנים בארץ
 • חברת קדישא "איחוד" בתל-אביב
 • חברה קדישא
 • המועצה הדתית ירושלים
 • היחידה הישראלית להחשת פעולות הצלה
 • המועצה הדתית קרית גת
 • זק"א - איתור חילוץ והצלה
 • רגע של אמת זק"א - זיהוי קורבנות אסון