התגמולים למתנדב ולתלויים בו


מתנדב שנפגע תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות יהיה זכאי לאותם התגמולים הניתנים לנפגעי עבודה והתלויים בהם. התגמולים ניתנים למתנדב ללא תלות בגילו.
כמו כן בן זוג/בת זוג של מתנדב שנפטר בפעולת ההתנדבות עשויים להיות זכאים להכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנים ואלמנות.