חובת תשלום דמי ביטוח


מימון התגמולים למתנדבים הוא על חשבון אוצר המדינה, ואין הגוף המפנה/המפעיל או המתנדב עצמו חייבים בתשלום דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה. אולם, על המתנדב לדאוג לביטוחו בענפי הביטוח האחרים במוסד לביטוח לאומי .

מתנדבים בקיבוץ
- ביטוחם כמתנדבים והפטור מתשלום דמי ביטוח חלים רק לתקופת שהותם בקיבוץ (בהתנדבות), שאינה עולה על 6 שבועות (42 יום), ואילו החל מהשבוע ה-7 לשהותם בו, יחויב הקיבוץ בתשלום דמי ביטוח בעבורם.
הדיווח על מתנדבים אלה נעשה על גבי טופס 612 שיצורף לטופס הדיווח החודשי הרגיל.