מידע למעסיק

כלל המעסיקים:

מילוי התביעות על פי ההנחיות, מקצר את זמן הטיפול בתביעות, ומאפשר לנו לשלם לעובדים גמלאות בהקדם.

איגרת לכלל המעסיקים