קבלת קבצי מידע בדמי פגיעה למעסיק בהסדר על פי תקנה 22


מערכת "קשרים עסקיים" באינטרנט מאפשרת למעסיק בהסדר על פי תקנה 22,​ לקבל מידע על תשלומי דמי הפגיעה של עובדיו.​ לשם כך יש להירשם במערכת.

 ​לתשומת לבכם,
  • ​ לאחר שתסיימו למלא את טופס הבקשה המקוון, עליכם להדפיס אותו ב– 2 העתקים, לצרף לאחד ההעתקים את המסמכים והאישורים הנדרשים ולהחתים את מאשר הבקשה.
  • ​להשלמת הליך הרישום במערכות הביטוח הלאומי, יש לשלוח אלינו את הטופס המלא עם המסמכים המצורפים בדואר, לכתובת: שד' ויצמן 13 ירושלים 91909.
  • אנא, סיימו את הליך הרישום בהקדם האפשרי.
  • לאחר קבלת טופס הרישום שלך בביטוח הלאומי, תיפתח לך הרשאה לשימוש במערכת, ותישלח אליך ערכה, הכוללת מידע וחוברת הדרכה להפעלת המערכת.
  • ​​אם נתקלתם בבעיה כלשהי בעת מילוי טופס הרישום המקוון, נשמח לעמוד לרשותכם במספר טלפון המופיע במערכת.