סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור מ"א גזר


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
מ"א גזר ארצי מ"א גזר ארצי
סה''כ אוכלוסייה27,1009,665,166100%100%
ילדים עד 18 9,049 3,152,968 33.7%32.6%
*בגיל עבודה 13,916 5,074,186 51.8%52.5%
**אזרחים ותיקים 3,877 1,438,012 14.4%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
מ"א גזר ארצי מ"א גזר ארצי
סה''כ תושבים 27,059 9,754,055 100%100%
כללית 16,211 4,963,436 59.9%50.9%
לאומית628 736,779 2.3%7.6%
מכבי 7,625 2,699,525 28.2%27.7%
מאוחדת 2,595 1,354,315 9.6%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
מ"א גזר ארצי מ"א גזר ארצי
סה''כ מבוטחים 17,793 6,512,198 100%100%
שכירים 10,092 3,394,826 56.7%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים 1,499 333,353 8.4%5.1%
עצמאים 3,809 928,205 21.4%14.3%
אחר 5,391 2,522,520 30.3%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

מ"א גזר ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 16,969 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 11,900 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 17.8 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 6.2 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 4.1 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מ"א גזר ארצי מ"א גזר ארצי
אבטלה430 174,348 1.6%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק 3,535 1,092,198 13%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 3,661 1,180,167 13.5%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה68 206,824 0.3%2.1%01/01/2024
דמי לידה 27 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה 13 5,926 0%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 21 64,655 0.1%0.7%01/12/2023
ילד נכה311 132,999 1.1%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 7,563 3,125,121 27.9%32.3%01/01/2024
מזונות *** 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים423 226,221 1.6%2.3%01/01/2024
ניידות89 51,289 0.3%0.5%01/01/2024
נכות כללית518 324,450 1.9%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים113 79,965 0.4%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 3,243 1,276,437 12%13.2%01/01/2024
סיעוד 623 340,921 2.3%3.5%01/10/2023
שאירים 126 87,969 0.5%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים165 85,009 0.6%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
מ"א גזר : 27,100
ארצי : 9,665,166