סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור מ"א מרחבים


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
מ"א מרחבים ארצי מ"א מרחבים ארצי
סה''כ אוכלוסייה13,9009,665,166100%100%
ילדים עד 18 5,481 3,152,968 38.5%32.6%
*בגיל עבודה 7,256 5,074,186 51%52.5%
**אזרחים ותיקים 1,481 1,438,012 10.4%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
מ"א מרחבים ארצי מ"א מרחבים ארצי
סה''כ תושבים 14,303 9,754,055 100%100%
כללית 9,462 4,963,436 66.2%50.9%
לאומית380 736,779 2.7%7.6%
מכבי 3,985 2,699,525 27.9%27.7%
מאוחדת476 1,354,315 3.3%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
מ"א מרחבים ארצי מ"א מרחבים ארצי
סה''כ מבוטחים 8,737 6,512,198 100%100%
שכירים 4,839 3,394,826 55.4%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים553 333,353 6.3%5.1%
עצמאים 1,625 928,205 18.6%14.3%
אחר 2,826 2,522,520 32.3%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

מ"א מרחבים ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 12,913 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 10,186 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 21.4 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.9 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.8 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מ"א מרחבים ארצי מ"א מרחבים ארצי
אבטלה272 174,348 2%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק 1,094 1,092,198 7.9%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 1,153 1,180,167 8.3%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה58 206,824 0.4%2.1%01/01/2024
דמי לידה 14 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה *** 5,926 0.1%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 34 64,655 0.2%0.7%01/12/2023
ילד נכה231 132,999 1.7%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 5,018 3,125,121 36.1%32.3%01/01/2024
מזונות *** 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים393 226,221 2.8%2.3%01/01/2024
ניידות37 51,289 0.3%0.5%01/01/2024
נכות כללית377 324,450 2.7%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים40 79,965 0.3%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,895 1,276,437 13.6%13.2%01/01/2024
סיעוד 349 340,921 2.5%3.5%01/10/2023
שאירים 59 87,969 0.4%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים104 85,009 0.7%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
מ"א מרחבים : 13,900
ארצי : 9,665,166