סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור מ"א הערבה התיכונה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
מ"א הערבה התיכונה ארצי מ"א הערבה התיכונה ארצי
סה''כ אוכלוסייה3,3009,665,166100%100%
ילדים עד 18 1,413 3,152,968 35.3%32.6%
*בגיל עבודה 2,065 5,074,186 51.6%52.5%
**אזרחים ותיקים526 1,438,012 13.1%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
מ"א הערבה התיכונה ארצי מ"א הערבה התיכונה ארצי
סה''כ תושבים 4,056 9,754,055 100%100%
כללית 3,789 4,963,436 93.4%50.9%
לאומית24 736,779 0.6%7.6%
מכבי221 2,699,525 5.4%27.7%
מאוחדת22 1,354,315 0.5%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
מ"א הערבה התיכונה ארצי מ"א הערבה התיכונה ארצי
סה''כ מבוטחים 2,591 6,512,198 100%100%
שכירים 1,340 3,394,826 51.7%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים508 333,353 19.6%5.1%
עצמאים 1,197 928,205 46.2%14.3%
אחר562 2,522,520 21.7%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

מ"א הערבה התיכונה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 11,558 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 10,659 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 22.5 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.9 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.8 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מ"א הערבה התיכונה ארצי מ"א הערבה התיכונה ארצי
אבטלה53 174,348 1.6%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק417 1,092,198 12.6%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים425 1,180,167 12.9%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה10 206,824 0.3%2.1%01/01/2024
דמי לידה *** 13,718 0%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה *** 5,926 0%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 64,655 0.1%0.7%01/12/2023
ילד נכה34 132,999 1%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,081 3,125,121 32.8%32.3%01/01/2024
מזונות 0 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים46 226,221 1.4%2.3%01/01/2024
ניידות11 51,289 0.3%0.5%01/01/2024
נכות כללית80 324,450 2.4%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים17 79,965 0.5%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים487 1,276,437 14.8%13.2%01/01/2024
סיעוד 23 340,921 0.7%3.5%01/10/2023
שאירים *** 87,969 0.2%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים13 85,009 0.4%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
מ"א הערבה התיכונה : 3,300
ארצי : 9,665,166