סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור גן נר


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
גן נר ארצי גן נר ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,6959,665,166100%100%
ילדים עד 18673 3,152,968 25%32.6%
*בגיל עבודה 1,652 5,074,186 61.3%52.5%
**אזרחים ותיקים370 1,438,012 13.7%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
גן נר ארצי גן נר ארצי
סה''כ תושבים 2,718 9,754,055 100%100%
כללית 2,346 4,963,436 86.3%50.9%
לאומית35 736,779 1.3%7.6%
מכבי305 2,699,525 11.2%27.7%
מאוחדת32 1,354,315 1.2%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
גן נר ארצי גן נר ארצי
סה''כ מבוטחים 2,022 6,512,198 100%100%
שכירים 1,209 3,394,826 59.8%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים143 333,353 7.1%5.1%
עצמאים364 928,205 18%14.3%
אחר592 2,522,520 29.3%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

גן נר ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 13,200 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 12,114 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 18.7 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.8 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 4.5 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
גן נר ארצי גן נר ארצי
אבטלה42 174,348 1.6%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק236 1,092,198 8.8%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים256 1,180,167 9.5%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 206,824 0.3%2.1%01/01/2024
דמי לידה *** 13,718 0.2%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה *** 5,926 0.1%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 64,655 0.1%0.7%01/12/2023
ילד נכה23 132,999 0.9%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים546 3,125,121 20.3%32.3%01/01/2024
מזונות 0 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים14 226,221 0.5%2.3%01/01/2024
ניידות14 51,289 0.5%0.5%01/01/2024
נכות כללית69 324,450 2.6%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים17 79,965 0.6%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים289 1,276,437 10.7%13.2%01/01/2024
סיעוד 36 340,921 1.3%3.5%01/10/2023
שאירים 20 87,969 0.7%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים24 85,009 0.9%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
גן נר : 2,695
ארצי : 9,665,166