סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור גן נר


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
גן נר ארצי גן נר ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,7008,967,600100%100%
ילדים עד 18784 2,959,794 29%33%
בגיל עבודה 1,708 4,755,719 63.1%53%
קשישים214 1,252,083 7.9%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/07/2021

מספר תושביםהתפלגות
גן נר ארצי גן נר ארצי
סה''כ תושבים 2,649 9,164,749 100%100%
כללית 2,282 4,725,402 86.1%51.6%
לאומית39 710,113 1.5%7.7%
מכבי296 2,467,618 11.2%26.9%
מאוחדת32 1,261,616 1.2%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/07/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
גן נר ארצי גן נר ארצי
סה''כ מבוטחים 1,996 6,092,887 100%100%
שכירים 1,320 3,431,909 66.1%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים36 91,630 1.8%1.5%
עצמאים181 491,107 9.1%8.1%
אחר531 2,261,501 26.6%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

גן נר ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 12,615 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 11,707 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 18.8 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.5 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.8 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
גן נר ארצי גן נר ארצי
אבטלה133 398,687 4.9%4.4%01/06/2021
אזרח ותיק189 1,011,224 7%11.3%01/07/2021
אזרח ותיק ושאירים207 1,102,602 7.7%12.3%01/07/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 195,032 0.3%2.2%01/07/2021
דמי לידה *** 11,604 0%0.1%01/07/2021
דמי פגיעה *** 5,080 0.1%0.1%01/07/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 72,790 0.3%0.8%01/06/2021
ילד נכה12 84,925 0.4%0.9%01/07/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים609 3,026,159 22.6%33.7%01/07/2021
מזונות 0 13,713 0%0.2%01/07/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים18 216,810 0.7%2.4%01/07/2021
ניידות16 47,746 0.6%0.5%01/07/2021
נכות כללית72 265,540 2.7%3%01/07/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים17 68,469 0.6%0.8%01/07/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים319 1,238,984 11.8%13.8%01/07/2021
סיעוד 20 267,410 0.7%3%01/05/2021
שאירים 18 91,378 0.7%1%01/07/2021
שירותים מיוחדים לנכים24 72,069 0.9%0.8%01/07/2021

מספר תושבים *
גן נר : 2,700
ארצי : 8,967,600