סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור אלעד


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
אלעד ארצי אלעד ארצי
סה''כ אוכלוסייה49,0519,665,166100%100%
ילדים עד 18 25,314 3,152,968 51.6%32.6%
*בגיל עבודה 22,458 5,074,186 45.8%52.5%
**אזרחים ותיקים 1,279 1,438,012 2.6%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
אלעד ארצי אלעד ארצי
סה''כ תושבים 49,219 9,754,055 100%100%
כללית 17,198 4,963,436 34.9%50.9%
לאומית 4,777 736,779 9.7%7.6%
מכבי 15,715 2,699,525 31.9%27.7%
מאוחדת 11,529 1,354,315 23.4%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
אלעד ארצי אלעד ארצי
סה''כ מבוטחים 23,737 6,512,198 100%100%
שכירים 12,713 3,394,826 53.6%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים 1,110 333,353 4.7%5.1%
עצמאים 2,991 928,205 12.6%14.3%
אחר 9,143 2,522,520 38.5%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

אלעד ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,325 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 7,664 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 40.0 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.0 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
אלעד ארצי אלעד ארצי
אבטלה470 174,348 1%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק973 1,092,198 2%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 1,090 1,180,167 2.2%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה103 206,824 0.2%2.1%01/01/2024
דמי לידה 119 13,718 0.2%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה 10 5,926 0%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 85 64,655 0.2%0.7%01/12/2023
ילד נכה944 132,999 1.9%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 23,312 3,125,121 47.5%32.3%01/01/2024
מזונות 20 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 3,201 226,221 6.5%2.3%01/01/2024
ניידות62 51,289 0.1%0.5%01/01/2024
נכות כללית 1,091 324,450 2.2%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 79,965 0%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 5,922 1,276,437 12.1%13.2%01/01/2024
סיעוד 248 340,921 0.5%3.5%01/10/2023
שאירים 117 87,969 0.2%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים186 85,009 0.4%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
אלעד : 49,051
ארצי : 9,665,166