סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור לפיד


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
לפיד ארצי לפיד ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,5008,967,600100%100%
ילדים עד 18674 2,959,794 27.4%33%
בגיל עבודה 1,649 4,755,719 67%53%
קשישים141 1,252,083 5.7%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/05/2021

מספר תושביםהתפלגות
לפיד ארצי לפיד ארצי
סה''כ תושבים 2,075 9,133,912 100%100%
כללית785 4,712,087 37.8%51.6%
לאומית49 709,748 2.4%7.8%
מכבי903 2,455,142 43.5%26.9%
מאוחדת338 1,256,935 16.3%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/05/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
לפיד ארצי לפיד ארצי
סה''כ מבוטחים 1,776 6,092,887 100%100%
שכירים 1,159 3,431,909 65.3%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים36 91,630 2%1.5%
עצמאים190 491,107 10.7%8.1%
אחר463 2,261,501 26.1%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

לפיד ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 18,172 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 13,760 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 19.7 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 5.4 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.6 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
לפיד ארצי לפיד ארצי
אבטלה143 431,504 5.7%4.8%01/05/2021
אזרח ותיק101 1,006,361 4%11.2%01/05/2021
אזרח ותיק ושאירים110 1,097,926 4.4%12.2%01/05/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 194,802 0.2%2.2%01/05/2021
דמי לידה *** 11,532 0.1%0.1%01/05/2021
דמי פגיעה *** 4,946 0%0.1%01/05/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 83,514 0.1%0.9%01/04/2021
ילד נכה *** 81,782 0.4%0.9%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים405 3,025,854 16.2%33.7%01/06/2021
מזונות 0 13,997 0%0.2%01/05/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים15 216,897 0.6%2.4%01/06/2021
ניידות *** 47,179 0.2%0.5%01/05/2021
נכות כללית38 275,923 1.5%3.1%01/04/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 67,066 0.3%0.7%01/05/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים220 1,238,468 8.8%13.8%01/06/2021
סיעוד *** 266,744 0.3%3%01/03/2021
שאירים *** 91,565 0.4%1%01/05/2021
שירותים מיוחדים לנכים10 71,147 0.4%0.8%01/04/2021

מספר תושבים *
לפיד : 2,500
ארצי : 8,967,600