סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור אחוזת ברק


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
אחוזת ברק ארצי אחוזת ברק ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,4309,665,166100%100%
ילדים עד 18790 3,152,968 32.5%32.6%
*בגיל עבודה 1,414 5,074,186 58.2%52.5%
**אזרחים ותיקים226 1,438,012 9.3%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
אחוזת ברק ארצי אחוזת ברק ארצי
סה''כ תושבים 2,443 9,754,055 100%100%
כללית 2,041 4,963,436 83.5%50.9%
לאומית38 736,779 1.6%7.6%
מכבי335 2,699,525 13.7%27.7%
מאוחדת29 1,354,315 1.2%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
אחוזת ברק ארצי אחוזת ברק ארצי
סה''כ מבוטחים 1,640 6,512,198 100%100%
שכירים 1,049 3,394,826 64%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים117 333,353 7.1%5.1%
עצמאים247 928,205 15.1%14.3%
אחר461 2,522,520 28.1%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

אחוזת ברק ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 14,746 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 10,133 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 17.4 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.5 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.8 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
אחוזת ברק ארצי אחוזת ברק ארצי
אבטלה27 174,348 1.1%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק181 1,092,198 7.4%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים189 1,180,167 7.8%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 206,824 0.2%2.1%01/01/2024
דמי לידה *** 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה *** 5,926 0.1%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 64,655 0.1%0.7%01/12/2023
ילד נכה29 132,999 1.2%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים370 3,125,121 15.2%32.3%01/01/2024
מזונות 0 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים11 226,221 0.5%2.3%01/01/2024
ניידות *** 51,289 0.3%0.5%01/01/2024
נכות כללית45 324,450 1.9%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 79,965 0.3%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים178 1,276,437 7.3%13.2%01/01/2024
סיעוד 27 340,921 1.1%3.5%01/10/2023
שאירים *** 87,969 0.4%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים14 85,009 0.6%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
אחוזת ברק : 2,430
ארצי : 9,665,166