סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור פרדסייה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
פרדסייה ארצי פרדסייה ארצי
סה''כ אוכלוסייה7,7499,665,166100%100%
ילדים עד 18 2,431 3,152,968 31.4%32.6%
*בגיל עבודה 4,038 5,074,186 52.1%52.5%
**אזרחים ותיקים 1,280 1,438,012 16.5%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
פרדסייה ארצי פרדסייה ארצי
סה''כ תושבים 7,813 9,754,055 100%100%
כללית 3,953 4,963,436 50.6%50.9%
לאומית851 736,779 10.9%7.6%
מכבי 2,572 2,699,525 32.9%27.7%
מאוחדת437 1,354,315 5.6%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
פרדסייה ארצי פרדסייה ארצי
סה''כ מבוטחים 5,318 6,512,198 100%100%
שכירים 3,037 3,394,826 57.1%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים420 333,353 7.9%5.1%
עצמאים 1,136 928,205 21.4%14.3%
אחר 1,565 2,522,520 29.4%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

פרדסייה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 17,673 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 11,584 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 16.2 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 7.1 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 4.7 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
פרדסייה ארצי פרדסייה ארצי
אבטלה155 174,348 2%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק964 1,092,198 12.4%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים994 1,180,167 12.8%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה23 206,824 0.3%2.1%01/01/2024
דמי לידה *** 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה *** 5,926 0%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 64,655 0.1%0.7%01/12/2023
ילד נכה71 132,999 0.9%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,120 3,125,121 14.5%32.3%01/01/2024
מזונות *** 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים38 226,221 0.5%2.3%01/01/2024
ניידות30 51,289 0.4%0.5%01/01/2024
נכות כללית139 324,450 1.8%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים24 79,965 0.3%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים531 1,276,437 6.9%13.2%01/01/2024
סיעוד 115 340,921 1.5%3.5%01/10/2023
שאירים 30 87,969 0.4%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים41 85,009 0.5%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
פרדסייה : 7,749
ארצי : 9,665,166