סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור ברקת


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
ברקת ארצי ברקת ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,0289,665,166100%100%
ילדים עד 18851 3,152,968 42%32.6%
*בגיל עבודה 1,009 5,074,186 49.8%52.5%
**אזרחים ותיקים168 1,438,012 8.3%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
ברקת ארצי ברקת ארצי
סה''כ תושבים 2,034 9,754,055 100%100%
כללית 1,355 4,963,436 66.6%50.9%
לאומית122 736,779 6%7.6%
מכבי410 2,699,525 20.2%27.7%
מאוחדת147 1,354,315 7.2%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
ברקת ארצי ברקת ארצי
סה''כ מבוטחים 1,177 6,512,198 100%100%
שכירים709 3,394,826 60.2%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים46 333,353 3.9%5.1%
עצמאים143 928,205 12.1%14.3%
אחר371 2,522,520 31.5%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

ברקת ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,992 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,749 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 27.1 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.1 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.0 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ברקת ארצי ברקת ארצי
אבטלה37 174,348 1.8%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק121 1,092,198 6%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים131 1,180,167 6.5%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 206,824 0.2%2.1%01/01/2024
דמי לידה *** 13,718 0.3%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה *** 5,926 0%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 64,655 0.2%0.7%01/12/2023
ילד נכה18 132,999 0.9%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים718 3,125,121 35.4%32.3%01/01/2024
מזונות *** 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים75 226,221 3.7%2.3%01/01/2024
ניידות *** 51,289 0.1%0.5%01/01/2024
נכות כללית48 324,450 2.4%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 79,965 0.3%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים243 1,276,437 12%13.2%01/01/2024
סיעוד 43 340,921 2.1%3.5%01/10/2023
שאירים 10 87,969 0.5%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים15 85,009 0.7%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
ברקת : 2,028
ארצי : 9,665,166