סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור באר יעקב


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
באר יעקב ארצי באר יעקב ארצי
סה''כ אוכלוסייה31,4379,665,166100%100%
ילדים עד 18 12,661 3,152,968 40.3%32.6%
*בגיל עבודה 15,787 5,074,186 50.2%52.5%
**אזרחים ותיקים 2,989 1,438,012 9.5%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
באר יעקב ארצי באר יעקב ארצי
סה''כ תושבים 31,602 9,754,055 100%100%
כללית 15,242 4,963,436 48.2%50.9%
לאומית 1,180 736,779 3.7%7.6%
מכבי 12,816 2,699,525 40.6%27.7%
מאוחדת 2,364 1,354,315 7.5%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
באר יעקב ארצי באר יעקב ארצי
סה''כ מבוטחים 18,776 6,512,198 100%100%
שכירים 11,848 3,394,826 63.1%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים 1,136 333,353 6.1%5.1%
עצמאים 3,186 928,205 17%14.3%
אחר 4,878 2,522,520 26%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

באר יעקב ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 15,176 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 11,750 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 14.6 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 3.0 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.7 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
באר יעקב ארצי באר יעקב ארצי
אבטלה576 174,348 1.8%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק 2,323 1,092,198 7.4%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 2,462 1,180,167 7.8%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה232 206,824 0.7%2.1%01/01/2024
דמי לידה 44 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה 21 5,926 0.1%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 48 64,655 0.2%0.7%01/12/2023
ילד נכה516 132,999 1.6%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 5,804 3,125,121 18.5%32.3%01/01/2024
מזונות *** 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים315 226,221 1%2.3%01/01/2024
ניידות42 51,289 0.1%0.5%01/01/2024
נכות כללית583 324,450 1.9%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים40 79,965 0.1%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,357 1,276,437 7.5%13.2%01/01/2024
סיעוד 570 340,921 1.8%3.5%01/10/2023
שאירים 139 87,969 0.4%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים198 85,009 0.6%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
באר יעקב : 31,437
ארצי : 9,665,166