סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור ירושלים


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
ירושלים ארצי ירושלים ארצי
סה''כ אוכלוסייה1,000,4699,665,166100%100%
ילדים עד 18 391,668 3,152,968 39.1%32.6%
*בגיל עבודה 495,332 5,074,186 49.5%52.5%
**אזרחים ותיקים 113,469 1,438,012 11.3%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
ירושלים ארצי ירושלים ארצי
סה''כ תושבים 1,007,011 9,754,055 100%100%
כללית 414,418 4,963,436 41.2%50.9%
לאומית 88,599 736,779 8.8%7.6%
מכבי 138,488 2,699,525 13.8%27.7%
מאוחדת 365,506 1,354,315 36.3%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
ירושלים ארצי ירושלים ארצי
סה''כ מבוטחים 608,801 6,512,198 100%100%
שכירים 271,359 3,394,826 44.6%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים 22,546 333,353 3.7%5.1%
עצמאים 65,788 928,205 10.8%14.3%
אחר 294,200 2,522,520 48.3%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

ירושלים ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 10,369 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,829 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 31.0 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.6 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.1 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ירושלים ארצי ירושלים ארצי
אבטלה 12,626 174,348 1.3%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק 76,870 1,092,198 7.7%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 85,817 1,180,167 8.6%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 12,947 206,824 1.3%2.1%01/01/2024
דמי לידה 1,637 13,718 0.2%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה 415 5,926 0%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 5,438 64,655 0.5%0.7%01/12/2023
ילד נכה 12,771 132,999 1.3%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 441,793 3,125,121 44.2%32.3%01/01/2024
מזונות 514 11,782 0.1%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 45,393 226,221 4.5%2.3%01/01/2024
ניידות 3,114 51,289 0.3%0.5%01/01/2024
נכות כללית 26,910 324,450 2.7%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 1,736 79,965 0.2%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 151,939 1,276,437 15.2%13.2%01/01/2024
סיעוד 26,539 340,921 2.7%3.5%01/10/2023
שאירים 8,947 87,969 0.9%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים 7,450 85,009 0.7%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
ירושלים : 1,000,469
ארצי : 9,665,166