סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור אלפי מנשה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
אלפי מנשה ארצי אלפי מנשה ארצי
סה''כ אוכלוסייה7,9409,665,166100%100%
ילדים עד 18 2,430 3,152,968 30.6%32.6%
*בגיל עבודה 4,375 5,074,186 55.1%52.5%
**אזרחים ותיקים 1,135 1,438,012 14.3%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
אלפי מנשה ארצי אלפי מנשה ארצי
סה''כ תושבים 7,985 9,754,055 100%100%
כללית 3,637 4,963,436 45.5%50.9%
לאומית146 736,779 1.8%7.6%
מכבי 3,769 2,699,525 47.2%27.7%
מאוחדת433 1,354,315 5.4%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
אלפי מנשה ארצי אלפי מנשה ארצי
סה''כ מבוטחים 5,510 6,512,198 100%100%
שכירים 3,186 3,394,826 57.8%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים398 333,353 7.2%5.1%
עצמאים 1,109 928,205 20.1%14.3%
אחר 1,613 2,522,520 29.3%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

אלפי מנשה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 15,757 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 12,177 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 18.1 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 4.7 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 3.2 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
אלפי מנשה ארצי אלפי מנשה ארצי
אבטלה134 174,348 1.7%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק881 1,092,198 11.1%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים921 1,180,167 11.6%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה41 206,824 0.5%2.1%01/01/2024
דמי לידה *** 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה *** 5,926 0.1%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 64,655 0%0.7%01/12/2023
ילד נכה102 132,999 1.3%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,276 3,125,121 28.7%32.3%01/01/2024
מזונות 0 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים68 226,221 0.9%2.3%01/01/2024
ניידות36 51,289 0.5%0.5%01/01/2024
נכות כללית193 324,450 2.4%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים22 79,965 0.3%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,122 1,276,437 14.1%13.2%01/01/2024
סיעוד 78 340,921 1%3.5%01/10/2023
שאירים 40 87,969 0.5%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים50 85,009 0.6%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
אלפי מנשה : 7,940
ארצי : 9,665,166