סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור חיפה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
חיפה ארצי חיפה ארצי
סה''כ אוכלוסייה283,3439,665,166100%100%
ילדים עד 18 64,725 3,152,968 22.8%32.6%
*בגיל עבודה 149,862 5,074,186 52.9%52.5%
**אזרחים ותיקים 68,756 1,438,012 24.3%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
חיפה ארצי חיפה ארצי
סה''כ תושבים 286,951 9,754,055 100%100%
כללית 137,060 4,963,436 47.8%50.9%
לאומית 10,061 736,779 3.5%7.6%
מכבי 113,385 2,699,525 39.5%27.7%
מאוחדת 26,445 1,354,315 9.2%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
חיפה ארצי חיפה ארצי
סה''כ מבוטחים 218,618 6,512,198 100%100%
שכירים 107,718 3,394,826 49.3%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים 10,856 333,353 5%5.1%
עצמאים 29,251 928,205 13.4%14.3%
אחר 92,505 2,522,520 42.3%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

חיפה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 14,228 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 10,700 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 24.1 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 5.0 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 3.5 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
חיפה ארצי חיפה ארצי
אבטלה 3,954 174,348 1.4%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק 54,521 1,092,198 19.2%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 57,606 1,180,167 20.3%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 12,524 206,824 4.4%2.1%01/01/2024
דמי לידה 275 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה 179 5,926 0.1%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 2,404 64,655 0.8%0.7%01/12/2023
ילד נכה 3,675 132,999 1.3%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 76,688 3,125,121 27.1%32.3%01/01/2024
מזונות 182 11,782 0.1%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 3,441 226,221 1.2%2.3%01/01/2024
ניידות 1,227 51,289 0.4%0.5%01/01/2024
נכות כללית 12,759 324,450 4.5%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 1,218 79,965 0.4%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 36,345 1,276,437 12.8%13.2%01/01/2024
סיעוד 13,852 340,921 4.9%3.5%01/10/2023
שאירים 3,085 87,969 1.1%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים 2,889 85,009 1%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
חיפה : 283,343
ארצי : 9,665,166